Welcome to Kamol Hospital - Cosmetic & Plastic Surgery

Information

  • โรงพยาบาลกมล ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310
  • จันทร์ - อาทิตย์ 08:30−18:00
  • +662 559 0155
  • +662 559 2808
  • customercare@kamolhospital.com

Connect with Kamol